English Entry

 

 

 

您当前的位置: 首页 > 师资队伍
教授 研究员
屠志刚(博导) 姚勤(博导) 杨胜利(博导) 陈华友(硕导)
陈克平(博导) 谭小力(博导) 刘晓光(博导) 施海峰(博导)
侯永忠 (博导)
副教授 副研究员
刘晓勇(硕导) 郭忠建(硕导) 高力(硕导) 王政(硕导)
夏恒传(硕导) 朱克明(硕导) 杨艳华(硕导) 黄国平(硕导)
王强(硕导) 邱立鹏(硕导) 陈亮(硕导) 李玉龙
周阳(硕导) 于倩(硕导) 陈慧卿(硕导) 李国辉(硕导)
丁丽娜(硕导) 朱菲菲(硕导) 倪 忠(硕导) 麦维军(硕导)
徐庆刚(硕导) 胡朝阳(硕导) 顾杰(硕导) 曹军(硕导)
助理研究员
吕鹏(硕导) 朱玲萍 于峰 邱旭华
刘鹏 何远清 乌慧玲 李承军(硕导)
唐琦(硕导) 张志燕 刘海军 吴岩
院外导师
张驰宇(硕导) 夏欣一(校外) 王勇 陆 健 (硕导)
张红印 齐向辉(博导)
最后更新
热门点击
  1. 屠志刚(博导)
  2. 曹军(硕导)
  3. 谭小力(博导)
  4. 陈克平(博导)
  5. 陈华友(硕导)